نشست تخصصی “اقتصاد تئاتر کاربردی”

نشست تخصصی “اقتصاد تئاتر کاربردی”

مرکز تئاتر کاربردیِ جهاد دانشگاهی هنر با همکاری "تئاتر شورایی تهران" در سال جاری مجموعه ای از نشست های تخصصی را در رابطه با تئاتر کاربردی برگزار می کند.

موضوع اولین نشست، "اقتصادِ تئاتر کاربردی" است.

در این نشست به یک حوزهٔ بسیار مهم و مسئله مند پرداخته می شود: رابطه تئاتر کاربردی با اقتصاد و اینکه کنشگران این نوع تئاترِ متعهدانه و اجتماع محور، به چه روشهایی فعالیتهای خود را تأمین مالی می‌کنند.

در این نشست نگرانیهای دیرینه در مورد تأثیر شرایط اقتصادی و روابط مالی بر تجربهٔ تئاتر کاربردی بحث می شود. اینکه چگونه می توان رابطهٔ تئاتر کاربردی با اقتصادهای محلی و جهانی را از دیدگاه های مختلف نظری و فلسفی درک کرد.

همچنین انواع روشهای تٲمین مالی تئاتر کاربردی و مسائل مهم در این زمینه بررسی می شود و به امکاناتی پرداخته می شود که موجب دوام کار کنشگران تئاتر کاربردی است، بی آنکه ارزش‌های اجتماعی و هنری آنها تضعیف گردد.

در این جلسه به چالشهای کنشگران در خصوص تأمین اعتبار برای تئاتر کاربردی در کشورهای مختلف نیز پرداخته می شود. و نهایتا اینکه خالقان تئاتر کاربردی به چه شیوه هایی می توانند، اصول هنری و عدالت اجتماعی این نوع خاص از تئاتر را بر فرآیندهای مالی و سازمانی اعمال کنند.

نشست "اقتصاد تئاتر کاربردی" روز جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود.

آدرس درگاه و رمز ورود به پلاتفرم این بحث در این قسمت قابل مشاهده می باشد:

رمز ورود: a123

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *