بیانیه هیئت داوران بخش تئاتر کاربردی نخستین همایش ملی موج

(بندرعباس. بیست و شش تا بیست هشت فروردین ماه نود و شش)

همراهان!
در سراسر دنیا هدف از برگزاری جشنواره های تئاتر کاربردی دو چیز است: آموزش - تجدید همبستگی

الف: آموزش
ما در یک جشنواره تئاتر کاربردی تمرین می کنیم که «از هم، به هم، و با هم بیاموزیم»
ما از همکاران خود یاد می گیریم که هم برای کیفیت بخشیدن به زندگی مان و هم برای اجرای نمایشهایی با کیفیت در میان مردم، چه چیزهایی را حفظ و تقویت کنیم و از چه چیزهایی پرهیز نماییم.

ب: همبستگی
ما در جشنواره های تئاتر کاربردی به اتفاق هم تمرین می کنیم که هر آنچه را باعث ایجاد روابط انفعالی بین ما می شود، ریشه کن سازیم؛ چرا که ما خواهان تعامل به جای تقابل، خیرخواهی به جای خودخواهی، و رفاقت و مشارکت به جای رقابت هستیم.

بنابراین؛ اگر قرار باشد در ایران نیز، همسو با تمام دنیا، جشنواره های استاندارد تئاتر کاربردی پا بگیرد، برگزار کنندگان و شرکت کنندگان چنین جشنواره ای هر کدام وظیفه ای دارند که باید به آن عمل کنند:

شرکت کنندگان موظف اند خود را تمرین دهند تا به جای ماجراجویی های رقابتی، توان علمی و مهارتی خود را در زمینۀ تئاتر کاربردی بالا ببرند، و به جای رقیب خواندن همکاران، بازو در بازوی آنان در راه نهادینه کردن فرهنگ صلح و عدم خشونت گام بردارند، تا بلکه آرمان تئاتر کاربردی، یعنی "تشکیل شبکۀ همبستگی کنشگران توانمند" در سطح ملی تحقق یابد.

برگزار کنندگان نیز موظف اند که به جای بازتولید فرهنگ رقابت و تقسیم کردن کنشگران به برنده و بازنده، مهارتهای فنی و علمی آنان را بالا ببرند؛ فرصت اجراهای بیشتر در بین مردم را برای آنان فراهم سازند؛ و راه ارتباط آنان با سازمانها و ارگانهای همسو با اهداف تئاتر کاربردی را هموار نمایند.

یاران!
می گویند راهی وجود ندارد، بلکه این رهروان اند که راه را می سازند.
پس بیایید در ابتدای این راه با هم پیمان ببندیم که سراغ تئاتر کاربردی نرویم جز برای ترویج شفقت، صلح، نیکخواهی و همبستگی ... همبستگی مان پایدار!

هیئت داوران بخش تئاتر کاربردی نخستین همایش ملی موج
دکتر محمد رضا خاکی - علی ظفرقهرمانی نژاد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *