1. کارگاه تئاتر مجادله با زندانیان (لاکان، زندان مرکزی، 6 مرداد 94)

2. کارگاه آموزشی فیلمنامه نویسی شورایی برای کارشناسان هنری زندانهای کشور (شیراز، 7 تا 10 مرداد 94)

3. برگزاری طرح «زنگ تئاتر شورایی» در مدارس ابتدایی (لاهیجان – مهرماه تا اسفندماه 94)

4. کارشناسی هنری اولین جشنواره تئاتر شورایی زندانهای کل کشور (رشت، 24 و 25 آذرماه 94)

5. کارگاه تئاتر شورایی با معاونان تربیتی مدارس شهر زنجان (کانون سهروردی زنجان، 1 و 2 دی ماه 94)

6. مبانی تئاتر شورایی با دانشجویان تئاتر (دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، 5 و 6 اسفند ماه 94)

7. آغاز مرحله اول طرح «آموزش و اجرای تئاتر شورایی» در زندانهای گیلان (حویق، لاکان و لاهیجان - بهار و تابستان 95)

8. کارگاه مبانی تئاتر شورایی (تهران: خانه نمایش، اداره تئاتر – 24 و 25 تیرماه 95)

9. کارگاه مبانی تئاتر شورایی (بندرعباس، مهرماه 95)؛

10. آموزش مبانی تئاتر شورایی در نخستین کارگاه تئاتر کاربردی (کرمانشاه: تالار انتظار – 2 تا 4 خردادماه 96)

11. آموزش تئاتر مجادله و تسهیلگری آن در زندان کرمان (4 تا 6 شهریور 96)

12. کارگاه و اجرای تکنیکهای تئاتر روزنامه در جشنواره ملی مطبوعات (9 تا 11 آبانماه 96)

13. کارگاه و اجرای تئاتر شورایی در گردهمایی ملی کتابداران سبز، کتابخانه ملی و باغ کتاب تهران (14 و 15 آبانماه 96)

14. کارگاه مبانی تئاتر شورایی برای اجراگران خیابانی، اداره فرهنگی ورزشی شهرداری رشت (یکم و دوم دی ماه 96)

15. کارگاه توانمندسازی ویژه فعالان تئاتر شورایی، تهران کافه بازیجا (19 و 20 مهرماه 97)

16. سخنرانی با موضوع "تئاتر شورایی و جنبه های درمانگرانه آن" (تهران، دانشکده علوم رفتاری، دی ماه 97)

17. کارگاه کوتاه آشنایی با تئاتر شورایی با مربیان موسسه فلسفه برای کودکان "فبک" (تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، دی ماه 97)

18. کارگاه مبانی تئاتر شورایی با مربیان انجمن دوست داران کودک "پویش" و هنرجویان افغان (تهران، محمودآباد، دی ماه 97)

19. کارگاه مبانی تئاتر شورایی با مربیان هنر بهزیستی (سمنان، مجتمع فرهنگی ورزشی ایثار، 26 و 27 دی ماه 1397)

20. کارگاه فشردۀ آشنایی عملی با مبانی تئاتر شورایی ویژۀ معلمان (تهران، منطقۀ یک، دبیرستان مفید، 19 تیرماه 98)

21. کارگاه آموزشی دورۀ مقدماتی تئاتر شورایی ویژۀ کارشناسان بهزیستی کشور (تبریز، دانشگاه بهزیستی، اول و دوم مرداد ماه 98)

22. کارگاه پیش تولید فیلم به کمک تکنیکهای تئاتر شورایی (تهران، مرکز آموزش زندانها، 10 تا 13 شهرویور 1398)

23. کارگاه مبانی تئاتر شورایی با انجمن دوستداران کودک (آمل، 15 و 16 شهرویور 1398)

24. کارگاه فشرده مبانی تئاتر شورایی در اولین فستیوال تئاتر صداهای نو (تهران، گالری محسن، 24 تا 28 شهرویور 1398)

25. کارگاه آشنایی با مبانی تئاتر شورایی ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد بازیگری (تهران، دانشکده سینما و تئاتر، 19 و 20 دی ماه 1398)

26. کارگاه تئاتر مجادله با موضوع «کودک همسری» (رشت، با گروه یاتوکا آرت، تیر ماه 1400)

27. کارگاه و اجرای تئاتر مجادله، ویژه توانخواهان (بوشهر، نهمین جشنواره تئاتر معلولین، 31 خرداد، 1 و 2 تیر ماه 1401)

28. کارگاه مبانی تئاتر شورایی در یازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی لاهیجان (31 تیر، 1 و 2 مرداد 1401)

29. کارگاه تسهیلگری تئاتر مجادله و جدلیاری ویژه کارشناسانفرهنگی زندان های کل کشور (تهران، 14 و 15 اسفند 1401، مرکز آموزشی زندان ها)

30. کارگاه مبانی تئاتر شورایی با هنرجویان عروسکی دانشکده هنرهای زیبا (تهران، 4 و 5 خرداد 1402، تماشاخانه ایرانشهر، سالن استاد سمندریان)