1. کارگاه 7 روزه رنگین کمان آرزو در پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران (تهران – اردیبهشت 91)؛

2. دوره پودمانی تئاتر درمانی برای مدیران کل زندانهای کشور (تهران، مرکز آموزش و پژوهش زندانها – تیرماه 91)؛

3. اجرای تئاتر قانونگذار در زندان مرکزی تهران (تیرماه 91 – بند سارقین)؛

4. دوره سه روزه آموزش تکنیکهای تئاتر شورایی (زنجان، مرداد ماه 91)؛

5. ورک شاپ تئاتر مجسمه در سومین جشنواره تئاتر خیابانی «دربندیخان» (مهرماه 91، کردستان عراق)؛

6. آموزش کاربرد زیست محیطی تئاتر شورایی برای اعضای موسسه «کاوشگران طبیعت دنیا» (تهران، آبانماه تا بهمن ماه 91)؛

7. ورک شاپ دوره مقدماتی تئاتر شورایی (تبریز، دانشگاه نبی اکرم، 5 و 6 دیماه 91)؛

8. کارگاه رنگین کمان آرزو برای مددکاران کانون های اصلاح و تربیت کل کشور (تهران، مرکز آموزشی زندانها منطقه 7 - 24 الی 27 دی ماه 91)؛

9. کارگاه معرفی تئاتر شورایی (دانشگاه امیرکبیر، نمایشگاه رویش، 6/ 12/ 91)؛

10. آموزش تئاتر شورایی برای اجرای خیابانی(تربت حیدریه، 10 و 11 اسفند ماه 91)،

11. تشکیل و راه اندازی «دفتر تئاتر کاربردی» (1/3/91 ، مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری)؛

12. هشت اجرای شورایی و شش نشست تخصصی در حوزه هنری (خرداد تا اسفند 91 ، تماشاخانه ماه)؛

13. کارگاه تئاتر شورایی در جشنواره «تئاتر ماه» (مهرماه 1391، حوزه هنری)؛

14. اجرای «تئاتر خاطره» با سالمندان (بهمن 91، فرهنگسرای ملل)؛

15. همکاری با بنیاد «باهمستان» در طرح «کوچه بهتر» با اجراهای مجسمه و قانونگذار (زمستان 91، محله های سلسبیل و پیروزی)؛

16. برگزاری نخستین همایش کشوری تئاتر کاربردی (خرداد تا شهریور 92، حوزه هنری)؛

17. کارگاه معرفی تکنیک های تئاتر شورایی در دومین جشنواره «تئاتر شهر» (خردادماه 92 ، فرهنگسرای ارسباران)؛

18. تئاتر شورایی برای معاونان فرهنگی سازمان زندانهای کل کشور (8، 9، 10 تیرماه 92)؛

19. کارگاههای اولین همایش تئاتر کاربردی در شاهرود، اصفهان، یزد، مشهد (تیر تا شهریور ماه 92) ؛

20. کارگاه تئاتر شورایی (28 الی 30 آبانماه 92 - شهرستان تیران)؛

21. کارگاه رنگین کمان آرزو: دوره تکمیلی ویژه مدیران کل زندانهای کشور (سعادت آباد، مرکز آموزشی زندانها – 5 تا 7 آذرماه 92) ؛

22. کارگاه زیبایی شناسی شورایی: دوره پیشرفته ویژه کارشناسان هنری زندانهای کل کشور (شیراز – 20 تا 22 اسفندماه 92)،

23. کارگاه تئاتر مجسمه با اعضای زیر 12 سال آکادمیهای فوتبال سراسر کشور (تهران، اردوگاه باهنر، شهریور 93)،

24. کارگاه تسهیلگری تئاتر شورایی در نخستین جشنواره تئاتر خیابانی و شورایی طلوع امید (سازمان بهزیستی تهران، مهرماه 93)؛

25. کارگاه اجرا و تسهیلگری تئاتر شورایی (قم، مؤسسه فرهنگی طراوت، آبانماه 93)؛

26. دوره هنردرمانی، ویژه کارشناسان جدید هنری زندانهای کل کشور (تهران، کانون اصلاح و تربیت، آبانماه 93)؛

27. دوره یک روزه آموزش تئاتر شورایی ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاههای جنوب کشور (شیراز، جشنواره رویش، اردیبهشت 94)