خبرها

کارگاه مبانی تئاتر شورایی در لاهیجان
نشست تخصصی “اقتصاد تئاتر کاربردی”
تئاتر شورایی با توانخواهان
حضور تئاتر شورایی در پارکها و بوستانهای شهر جهانی یزد
بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران
کارگاه آموزشی تخصصی ویژه معلمان و مربیان
کارگاه تئاتر مجادله با موضوع “کودک-همسری”
انتقادهای بی‌مخاطب!
رمزگشایی از ماموریت جوکر‌ها در مسیر تجریش تا چهارراه ولیعصر
«فستیوال تئاتر صداهای نو»