آخرین مطالب

کارگاه مبانی تئاتر شورایی با هنرجویان دانشگاه تهران
نشست تئاتر کاربردی در ایران
مداخله عروسکی با خردسالان
رنگین‌کمان تئاتر ستم‌دیدگان/گفت‌وگوی حمزه عالی‌پیام و علی ظفر قهرمانی‌نژاد
کارگاه تئاتر شورایی با کارشناسان فرهنگی زندان های کل کشور
کارگاه تئاتر شورایی در دانشگاه آزاد تهران غرب
تئاتر شورایی در بوستان نهج البلاغه
کارگاه مبانی تئاتر شورایی در لاهیجان
نشست تخصصی “اقتصاد تئاتر کاربردی”
تئاتر شورایی با توانخواهان