خبرها

تئاتر شورایی با فعالان بیمه
انتشار کتاب “تئاتر برای زندگی”
کارگاه مبانی تئاتر شورایی با هنرجویان دانشگاه تهران
نشست تئاتر کاربردی در ایران
رنگین‌کمان تئاتر ستم‌دیدگان/گفت‌وگوی حمزه عالی‌پیام و علی ظفر قهرمانی‌نژاد
کارگاه تئاتر شورایی با کارشناسان فرهنگی زندان های کل کشور
کارگاه تئاتر شورایی در دانشگاه آزاد تهران غرب
تئاتر شورایی در بوستان نهج البلاغه
کارگاه مبانی تئاتر شورایی در لاهیجان
نشست تخصصی “اقتصاد تئاتر کاربردی”
تئاتر شورایی با توانخواهان
حضور تئاتر شورایی در پارکها و بوستانهای شهر جهانی یزد
بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران
کارگاه آموزشی تخصصی ویژه معلمان و مربیان
کارگاه تئاتر مجادله با موضوع “کودک-همسری”
انتقادهای بی‌مخاطب!
رمزگشایی از ماموریت جوکر‌ها در مسیر تجریش تا چهارراه ولیعصر
«فستیوال تئاتر صداهای نو»
کارگاه تئاتر شورایی (ویژۀ دانشجویان تئاتر)
تئاتر غایب مدرسه؛ کاری از گروه هنری تئاتر سبز