خبرها

بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران
کارگاه آموزشی تخصصی ویژه معلمان و مربیان
کارگاه تئاتر مجادله با موضوع “کودک-همسری”
انتقادهای بی‌مخاطب!
رمزگشایی از ماموریت جوکر‌ها در مسیر تجریش تا چهارراه ولیعصر
«فستیوال تئاتر صداهای نو»
کارگاه تئاتر شورایی (ویژۀ دانشجویان تئاتر)
تئاتر غایب مدرسه؛ کاری از گروه هنری تئاتر سبز
گزارش تصویری کارگاه ” فکر پروری از مسیر تئاتر شورایی” دوره ی سوم
گزارش تصویری کارگاه ” فکر پروری از مسیر تئاتر شورایی”
اجرای شورایی “عمومی نیستم”
تئاتر شورایی در جشنواره “صداهای نو”
نمایش در کلاس درس
کارگاه شورایی در آمل
کارگاه شورایی در شورای کتاب کودک تهران
آموزش پیش تولید فیلم به شیوه شورایی
اجرای شورایی در یزد
فراخوان دیگرگونه‌های اجرایی جشنواره تئاتر فجر
کارگاه” فکرپروری از مسیر تئاتر شورایی”
کارگاه تئاتر شورایی در همدان