خبرها

کارگاه تئاتر شورایی با کارشناسان فرهنگی زندان های کل کشور
کارگاه تئاتر شورایی در دانشگاه آزاد تهران غرب
تئاتر شورایی در بوستان نهج البلاغه
کارگاه مبانی تئاتر شورایی در لاهیجان
نشست تخصصی “اقتصاد تئاتر کاربردی”
تئاتر شورایی با توانخواهان
حضور تئاتر شورایی در پارکها و بوستانهای شهر جهانی یزد
بازی هایی برای بازیگران و نابازیگران
کارگاه آموزشی تخصصی ویژه معلمان و مربیان
کارگاه تئاتر مجادله با موضوع “کودک-همسری”
انتقادهای بی‌مخاطب!
رمزگشایی از ماموریت جوکر‌ها در مسیر تجریش تا چهارراه ولیعصر
«فستیوال تئاتر صداهای نو»
کارگاه تئاتر شورایی (ویژۀ دانشجویان تئاتر)
تئاتر غایب مدرسه؛ کاری از گروه هنری تئاتر سبز
گزارش تصویری کارگاه ” فکر پروری از مسیر تئاتر شورایی” دوره ی سوم
گزارش تصویری کارگاه ” فکر پروری از مسیر تئاتر شورایی”
اجرای شورایی “عمومی نیستم”
تئاتر شورایی در جشنواره “صداهای نو”
نمایش در کلاس درس