کانال تلگرام گروه تئاتر شورایی تهران جهت عضویت افرادی می باشد که دوره تئاتر شورایی را گذرانده باشند و از طرف ادمین به عضویت کانال درآمده باشند.

تئاتر شورایی تهران

(دهمین سال تأسیس)

مجموعه تمرین های شورایی

ارسال یک نظر

این گروه پذیرای حمایت ها، پیشنهادها و درخواستهای آموزشی همه کسانی است که به نتایج ثمربخش چنین تلاشی ایمان دارند.

وب سایت های جهانی مرتبط با تئاتر شورایی

مقایسه
علاقه مندی ها 0