کانال تلگرام گروه تئاتر شورایی تهران جهت عضویت افرادی می باشد که دوره تئاتر شورایی را گذرانده باشند و از طرف ادمین به عضویت کانال درآمده باشند.

آخرین خبرها ...

تئاتر شورایی تهران

(دهمین سال تأسیس)

ارسال یک نظر

این گروه پذیرای حمایت ها، پیشنهادها و درخواستهای آموزشی همه کسانی است که به نتایج ثمربخش چنین تلاشی ایمان دارند.
Wave

صفحه اینستاگرام

وب سایت های جهانی مرتبط با تئاتر شورایی